Coming of ageஜப்பானின் டோக்கியோவிலுள்ள கோகுகாக்யூன் பல்கலைக்கழகத்தில் 20 வயதை எட்டிய மாணவிகள் பங்கேற்கும் Coming of age விழா நடைபெற்றது. அதில் தம்  பாரம்பரிய  உடையான கிமோனோ  உடை அணிந்து மாணவிகள் நடைபோட்டு வந்த அழகிய காட்சி இது.