புகைப் படம்2019-ம் வருடத்துக்கான சிறந்த வைல்டு லைஃப் புகைப் படம் இது. படம் பிடித்தவர் ஐசக் பிரிட்டோரியஸ்.