பறவைஇந்தோனேஷியாவில் புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வக்கடோபி ஒயிட் ஐ பறவை.