ஆச்சர்யம்லித்வேனியாவில் உள்ள ஒரு கனரக தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும் புகை, மைனஸ் 7 டிகிரி செல்சியஸ் குளிரால் அப்படியே உறைந்து நிற்கிறது.