பறக்கும் டைனோசர்!பதினாறு கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு சீனக் காடுகளில் வேட்டையாடும் பிராணி ஒன்று வாழ்ந்துவந்தது. வினோதமான, சிறிய உருவமுள்ள அந்த உயிரினத்துக்கு வௌவாலைப் போல பறக்கும் திறன் உண்டு. ஒரு மரத்தை விட்டு இன்னொரு மரத்துக்குச் சுலபமாக அதனால் தாண்ட முடியும். அந்தப் பிராணியின் புராதன எலும்புக் கூடுகள் சமீபத்தில் கிடைத்துள்ளன.

ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்ததில் அந்த எலும்புக்கூடுகள் டைனோசரின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது என்று தெரிய வந்திருக்கிறது. சுமார் 20 கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்ததாகச் சொல்லப்படுகிற டைனோசர்களில் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வகைமைகள் உள்ளன. அதன் முதல் எலும்புக்கூடே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில்தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இப்போது புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் பறக்கும் டைனோசரை விரைவில் ஏதாவது ஹாலிவுட் படத்தில் பார்க்கலாம்.