காமெடி நோபல் பரிசு!1991-இல் தொடங்கப்பட்ட ‘இக்’ நோபல் பரிசு சிரிக் கவும் சிந்திக்கவும் வைக்கும் அறிவியல் படைப்புகளுக்கானது. இதன் நிறுவனர் மார்க் ஆப்ரஹாம்ஸ்.

மருத்துவம்

உடலின் 3 லட்சம் சிற்றறைகளில் உருண்டோடி வந்து சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உருவாகிறது. இச்செயல்முறையை வேகப்படுத்த மார்க் மிச்செல் மற்றும் டேவிட் வர்ட்டிங்கர், ரோலர் கோஸ்டரில் பயணிக்கும் முறையைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

மானுடவியல்

சிம்பன்சிகள் மனிதர்களின் பழக்கவழக்கங்களைப் பின்பற்றுகின்றன. அப்படியெனில் சிம்பன்சி போல நடந்துகொள்ளும் மனிதர்களும் உண்டு என சீரியஸாக கிச்சுகிச்சு மூட்டு கிறது தாமஸ் பர்சென், கேப்ரியல் அலினா சாசியக் ஆகியோரின் ஆராய்ச்சி.

உயிரியல்

ஒயினில் விழுந்து கிடக்கும் ஈ, ஆணா-பெண்ணா என வாசனை வழியாகக் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒயினில் விழும் பெண் ஈக்கள் ‘பெரோமோன்’ எனும்  வாசனையை வெளியிடுகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்து பரிசைத் தட்டியிருக்கிறது பால் பெக்கர் குழு.

வேதியியல்

வேதிப்பொருட்களை விட எச்சிலைப் பயன்படுத்தி துடைத்தால் சூழல் கெடாது என்பது பாலா ரொமாவோவின் கண்டு பிடிப்பு.