எங்கிருந்தாலும் வாழ்கசமத்துப் பொண்ணு சமந்தாவுக்கு தலைதீபாவளி வாழ்த்துகள்!