புகைப்படம்கனடாவைச் சேர்ந்த புகைப்படக் கலைஞர் ஜெனிபர் பின்னின் கட்டக்கலை சார்ந்த புகைப்படம். பல விருதுகளுக்கு இப்புகைப்படம் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.