பேட்லேண்ட்ஸ்புல் பூண்டு கூட முளைக்காத வறண்டு போன நிலம், ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லாத நிலை, பெரிய பெரிய கல்மலைகளை உள்ளடக்கிய  பகுதியை ‘பேட்லேண்ட்ஸ்’ என்று அழைக்கிறார்கள். இங்கே மனிதன் வாழ்வதற்கு ஏற்ற எந்த சூழலும் இருக்காது.

ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக காற்றும், நீரும் சேர்ந்து நிலத்தையும் கற்களையும் அரித்து  உருவான நிலப்பகுதி இது.  அமெரிக்காவின் நியூ  மெக்சிகோ மாகாணத்தில் 45 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பரந்து விரிந்திருக்கிறது பிஸ்டி பேட்லேண்ட்ஸ். சுமார் 7 கோடி ஆண்டுகளாக  காற்றும்   நீரும்  அரித்து  இந்த பேட்லேண்ட்ஸை  உருவாக்கியிருக்கிறது. இந்த நிலப்பகுதிக்கு விசிட் அடிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவு. ஆனால்,  விசிட் அடித்த ஒவ்வொருவரும் இதை ‘அழகான ஓர் இடம்’, ‘அற்புதம்’ என்று வர்ணிக்கிறார்கள். யாரும் பேட்லேண்ட்ஸ் என்று சொல்வதில்லை.