பனியில் புலிப்பாய்ச்சல்!ஸ்விட்சர்லாந்தின் ஜான் பகுதியில் ஆரவாரமாக நடைபெற்ற வாட்டர்ஸ்லைடு போட்டியில் ஆர்வமாகப் பங்கேற்ற போட்டியாளர்களின் பாய்ச்சல் காட்சி இது.