நோபல் பரிசுஎத்தியோப்பியாவின் பிரதமர் அபி அகமது. இந்த வருடத்தின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு இவருக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.