அறிவியல் ஆப்ஸ்!SketchAR  

உங்களுக்குப் பிடித்த படத்தை போனில் போட்டோ எடுத்து அதனை இந்த ஆப்பில் கொண்டு வந்தால் போதும். போனில் தெரியும் படத்தை அப்படியே ட்ரேஸ் எடுத்து வெள்ளைத்தாளில் வரையவேண்டியதுதான்.

Pocket Code  

பிதாகரஸ் தேற்றத்தை விஷு வலாக நீங்களே புரோகிராம் எழுதி உருவாக்க இந்த ஆப் உதவும். விளையாட, பாடல் கேட்க என பல்வேறு விஷயங்களை கோடிங்கை கற்றுக்கொண்டே செய்து பழகலாம்.

Thinkrolls: Kings & Queens  

ஐந்து வயதைக் கடந்த குழந்தைகளுக்கான 228 புதிர் விளையாட்டுகளைக் கொண்டு அவர்களின் மூளையை பட்டை தீட்டும் ஆப் இது.

Cosmolander  Missions in the Solar System  

ஆறுவயது சுட்டிகளுக்கு சூரிய மண்டலம், கோள்கள், நட்சத்திரங்கள், கருந்துளை உள்ளிட்ட தியரிகளை எளிமையாகப் புரியவைக்கிறது இந்த ஆப்.

All-in-One Calculator  

அனைத்துவகை கணக்கு களையும் எளிதாகத் தீர்க்கும் 50 வகை கால்குலேட்டர்களைக் கொண்டுள்ள ஆப் இது.