மாடர்ன் பிரேஸ்லெட்பின்ஜர் லோரல் கஃப் பிரேஸ்லெட்
புராடெக்ட் கோட்: 509266
Vaylla.com
விலை ரூ.400

ராயல் ஒயிட் டைமண்ட் கிரிஸ்டல் சில்வர் பிரேஸ்லெட்
புராடெக்ட் கோட்: YCSWBR-003S-WH
Amazon.com
விலை ரூ.599

ஆக்சிடைஸ்டு சில்வர் பிரேஸ்லெட்
புராடெக்ட் கோட்: PPB
Amazon.com
விலை ரூ.629

மல்டி கலர் பாம் பாம் பிரேஸ்லெட்
kraftly.com
விலை ரூ.399

மஹி ரோடியம் பிலேட்டட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிசைனர் பிரேஸ்லெட்
புராடெக்ட் கோட்: BR1100294RBlu
kraftly.com
விலைரூ.399

- ஜெ.சதீஷ்