அதிவேக கடன் பூதம்!சீனாவின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அதிவேக ரயில்கள்(HSR) மூலம் அரசுக்கு பெருமளவு கடன் சுமை ஏற்பட்டுள்ளது. உலகின் மூன்றில் இருபங்கு அதிவேக ரயில்கள் சீனாவில் ஓடுகின்றன. ஏறத்தாழ சீனாவின் 25 ஆயிரம் கி.மீ தொலைவை ரயில்கள் இணைக்கின்றன.  

கடந்தாண்டு டிசம்பரில் சீனாவில் குவாங்சூ -  வூஹன் நகரங்களை  இணைக்கும்  1,100 கி.மீ அதிவேக ரயில் பாதை செயல்படத் தொடங்கியது. பல்வேறு ரயில்களின் கட்டுமானம் காரணமாக உள்நாட்டு உற்பத்தியையும் தாண்டி சீனாவின் கடன் 2016 ஆம் ஆண்டு 141 ட்ரில்லியனைத் தொட்டது. சீன ரயில்வே கார்ப்பரேஷனின் தற்போதைய கடன் அளவு 5 ட்ரில்லியனாக உள்ளது.

அதிவேக ரயில்!

1. சாங்சுன்-ஹன்சுன்  

கி.மீ- 471 (கி.மீக்கு 12 மில்லியன்)  
செலவு: 37 பில்லியன்  
கடன் அடைவு: 2030
 
2. நானிங்-குவாங்சூ  

கி.மீ- 570 (கி.மீக்கு 14 மில்லியன்)  
செலவு: 42 பில்லியன்  
கடன் அடைவு: 2030
 
3. ஷிஜியாஹூவாங்- ஸெங்சூ  

கி.மீ: 420 கி.மீ (கி.மீக்கு 14 மில்லியன்)  
செலவு: 44 பில்லியன்  
கடன் அடைவு: 2025