வெனிசுலா அவலம்!வெனிசுலாவைச் சேர்ந்த லிஸ்பெத் பெரெஸின் குழந்தையின் எடை 2.2 கி.கி. உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் இயல்பான குழந்தையின் எடையைவிட 13% குறைவு. குழந்தைக்கு  வயிற்றுத்தசையைத் தாண்டி வெளியே குடல் வளரும் பிறப்புக் குறைபாடு வேறு. லிஸ்மேரி பத்து நாட்களிலேயே தொற்றுநோயால் மரணித்தாள். 2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வெனிசுலாவில் எடைகுறைந்து பிறக்கும் குழந்தைகளின் மரணம் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து வருகிறது.

வாதம், ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு, மனநலக் குறைவு, கற்றல் குறைபாடு கொண்டவர்களாகவே குறைந்த எடை குழந்தைகள் வளருவார்கள் என்பது மருத்துவர் பெட்ரோ பானெய்ட்டின் வாக்குமூலம். பாலசியஸ் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் எடைகுறைந்த குழந்தைகளின் பிறப்பு விகிதம் 2016 ஆம்ஆண்டு 11.2% -16% உயர்ந்தது. தாய்மார்களே ஒருவேளை உணவுக்கு தடுமாறும் நிலையில் குழந்தை களுக்கு சத்தான உணவு எப்படி சாத் தியம்? மே 2017 இல் வெளியான குழந்தை இறப்பு விகிதமும் 66% எகிறியுள்ளது.

அரசு விட்டமின், ஊட்டச் சத்து பொருட்களைத் தருவதாகக் கூறினாலும் ஐந்து வயதுக்குட்பட ஊட்டச்சத்து குறைவுக்குள்ளான குழந்தை களின் அளவு 16.7% அதிகரித் துள்ளது. இரண்டாம் முறையாக நிகோலஸ் மதுரோ அதிபராகி யுள்ள நிலையில் நிலைமை சீர்படுமா என்று இனிமேல்தான் தெரியும்.