சிறந்த அறிவியல் புத்தகங்கள் 2017!
Swearing Is Good For You:
The Amazing Science of
Bad Language
Emma Byrne
Profile Books   

கெட்டவார்த்தை இல்லாமல் மொழி உண்டா? மொழியில் உள்ள கெட்டவார்த்தைகளின் வரலாற்றை சிம்பன்சி காலம் முதல் நவீன காலம் வரை விளக்கு கிறார் எம்மா பைர்ன்.
   
Mysteries Of The
Quantum Universe
Thibault Damour &
Mathieu Burniat
Particular Books   

ஜாய்ன் பாப், தன் செல்ல நாய் ரிக்குடன் பால்வெளி பற்றிய  மர்மங்களை அறிய செல்லும் பயணமே இந்நூல். ஐன்ஸ்டீன், மேக்ஸ் பிளான்க்  ஆகியோர் இப்பயணத்தில் பாப்புக்கு
மர்மங்களை அறிய உதவு
கிறார்கள். கிராபிக் நாவலாக
இதனை படிப்பது சூப்பர் விறுவிறுப்பு.
   
Only Connect:
The Official
Quiz Book Jack
Waley-Cohen
BBC Books   

சிக்கலான  க்ளூக்களின்  விடை தேடும் சுவாரசிய கேள்விகளைக் கொண்ட நூல் இது. பிபிசி டிவியின்  பிரபல  ஷோ நூலின் பெயரில் வெளியானாலும் பல கேள்விகள் புதிது. உங்களின் ஐக்யூவை சூப்பராக வார்ம்
அப் செய்ய உதவும் பொது அறிவு நூல்.
   
Graphic Science
Darryl Cunningham
Myriad Editions   

பலரும் அறியாத ஜார்ஜ் வாஷிங்டன், ஆல்பிரட் வெஜ்னர், நிகோலா டெஸ்லா உள்ளிட்ட ஏழு அறிவியலாளர் களின் கண்டுபிடிப்புகளை கிராபிக்  வடிவில்  விளக்குகிறார்
ஆசிரியர் கன்னிங்காம்.
   
Testosterone Rex
Cordelia Fine
Icon Books   

செக்ஸ், மனித வளர்ச்சிக்கு ஒரே உந்துதல் என்ற கற்பனை வாதத்தை மறுக்கிறார் ஆசிரியர் கார்டெலியா. கடந்தகால வரலாற்றில்  உள்ள ஆதாரங்களை சுட்டிக்காட்டி டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் உடலில் ஏற் படுத்தும் விளைவுகள், இதன் மீதான ஆதாரங்கள் என தெளிவாக விளக்குகிறார்.