மலையேற்றப் பயிற்சி பெற அரிய வாய்ப்பு!அட்மிஷன்

விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!


உத்தர்காண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கும் உத்தர்காசி எனுமிடத்தில் நேரு மலையேற்றப் பயிற்சி நிறுவனம் (Nehru Institute of Mountaineering) அமைந்துள்ளது. இந்நிறுவனம் மலையேற்றப் பயிற்சிகளைப் பெற விரும்புபவர்களுக்காக ஆண், பெண் என்று தனித்தனியாகவும், இருபாலினத்தவருக்கும் என்று பல்வேறு வகையான மலையேற்றப் பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறது.

இந்திய அரசின் பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் உத்தரப்பிரதேச மாநில அரசு ஆகியவை இணைந்து 1964 ஆம் ஆண்டு மலையேற்றப் பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனம் ஒன்றைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டன. இப்பயிற்சி நிறுவனத்திற்காக 1965 ஆம் ஆண்டில் பாகீரதி ஆற்றின் கரையில் ஓர் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. பின்னர், 1970 ஆம் ஆண்டில் அங்கிருந்து வேறு இடத்திற்கு மாற்றம் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டு, 1974 ஆம் ஆண்டில் 5 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலிருந்த உத்தர்காசி எனுமிடத்தைத் தேர்வு செய்து, நேரு மலையேற்றப் பயிற்சி நிறுவனம் (Nehru Institute of Mountaineering) தொடங்கப்பட்டது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திலிருந்த இப்பயிற்சி நிறுவனம் 2001 ஆம் ஆண்டு மாநிலப் பிரிவினைக்குப் பின்பு உத்தர்காண்ட் மாநிலத்தில் அமைந்திருக்கிறது.
மலையேற்றப் பயிற்சிகள்: இந்நிறுவனத்தில் 28 நாட்களைக்கொண்ட அடிப்படை மலையேற்றப் பயிற்சி (Basic Mountaineering Course) மற்றும் மேம்பட்ட மலையேற்றப் பயிற்சி (Advanced Mountaineering Course) போன்றவை அளிக்கப்படுகின்றன.

இப்பயிற்சி ஆண், பெண் என்று தனித்தனியாகவும், இரு பாலினத்தினருக்கும் சேர்ந்ததாகவும் என மூன்று வகையான குழுவாக வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கின்றன. 21 நாட்களைக்கொண்ட தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பயிற்சி (Search & Rescue Course) மற்றும் அறிவுறுத்தல் முறைப் பயிற்சி (Method of Instruction Course) ஆகியவை ஆண், பெண் ஆகியோருக்குத் தனித்தனிக் குழுப் பயிற்சிகளாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 15 நாட்களைக் கொண்ட துணிவுப் பயிற்சிகள் (Adventure Courses) ஆண், பெண் மற்றும் இரு பாலினத்தினருக்குமான குழுப் பயிற்சிகளாக அளிக்கப்படுகின்றன. 21 நாட்களைக்கொண்ட பனிச்சறுக்குப் பயிற்சி (Skiing Course) இரு பாலினத்தினருக்குமான பயிற்சியாக அளிக்கப்படுகிறது.

மேலும் 5 முதல் 7 நாட்கள் வரையிலான சிறப்புப் பயிற்சிகளாக ஏறும் விளையாட்டுப் பயிற்சிகள் (Sports Climbing Courses), பாறையில் ஏறுவதற்கான சிறப்புப் பயிற்சிகள் (Special Rock Climbing Courses), 7 முதல் 15 நாட்கள் வரையிலான துணிவுச் சிறப்புப் பயிற்சிகள் (Special Adventure Courses) போன்றவை அளிக்கப்படுகின்றன. இப்பயிற்சிகள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள், அரசு மற்றும் தனியார் அமைப்புகள், காவல் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைகள், மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் போன்றவர்களின் வேண்டுகோளுக்கேற்ப குழுப் பயிற்சியாக அளிக்கப்படுகின்றன.

இவை தவிர, 7 முதல் 15 நாட்கள் வரையிலான பேரழிவு மீட்புச் சிறப்புப் பயிற்சி (Special Disaster Rescue Training) மற்றும் 15 முதல் 21 நாட்கள் வரையிலான மலை வழிகாட்டிச் சிறப்புப் பயிற்சி (Special Mountain Guide Course) போன்ற பயிற்சிகளும்
அளிக்கப்படுகின்றன.

பயிற்சிக்கான தகுதிகள்: அடிப்படை மலையேற்றப் பயிற்சிக்கு (Basic Mountaineering Course) 16 முதல் 37 வயது வரையிலானவர்களும், மேம்பட்ட மலையேற்றப் பயிற்சிக்கு (Advanced Mountaineering Course) சில மலையேற்றப் பயிற்சி நிறுவனங்களில் அடிப்படை மலையேற்றப் பயிற்சியில் முதல் நிலை (A Grade) தகுதி பெற்ற 17 முதல் 42 வயது வரையிலுள்ளவர்களும், தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பயிற்சிக்கு (Search & Rescue Course) மேம்பட்ட மலையேற்றப் பயிற்சியில் முதல்நிலை (A Grade) தகுதி பெற்ற 19 முதல் 42 வயது வரையிலுள்ளவர்கள் மட்டும் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவார்கள்.

அறிவுறுத்தல் முறைப் பயிற்சிக்கு (Method of Instruction Course) 19 முதல் 42 வயது வரையிலானவர்களும், துணிவுப் பயிற்சிகளுக்கு (Adventure Courses) ஆண், பெண் ஆகிய தனிக்குழுக்களில் 14 முதல் 18 வயது வரையிலானவர்களும், இரு பாலினத்தவருக்குமான குழுவில் 21 முதல் 40 வயது வரையிலானவர்களும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். பனிச்சறுக்குப் பயிற்சிக்கு (Skiing Course) 16 முதல் 37 வயது வரையிலானவர்களும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவர்.

ஏறும் விளையாட்டுப் பயிற்சிகள் (Sports Climbing Courses), பாறையில் ஏறுவதற்கான சிறப்புப் பயிற்சிகள் (Special Rock Climbing Courses) ஆகியவற்றுக்கு 12 முதல் 18 வயது வரையிலானவர்களும், துணிவுச் சிறப்புப் பயிற்சிகளுக்கு (Special Adventure Courses) 14 முதல் 18 வயது வரையிலானவர்களும் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவார்கள்.

பேரழிவு மீட்புச் சிறப்புப் பயிற்சிக்கு (Special Disaster Rescue Training) 18 முதல் 40 வயது வரையிலானவர்களும், மலை வழிகாட்டிச் சிறப்புப் பயிற்சிக்கு (Special Mountain Guide Course) 19 முதல் 40 வயது வரையிலானவர்களும் சேர்த்துக் கொள்ளப் படுவார்கள். இவர்கள் மேம்பட்ட மலையேற்றப் பயிற்சியில் முதல் நிலை (A Grade) தகுதி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

உடற்தகுதி: இப்பயிற்சியில் சேர்க்கை பெற விரும்புபவர்கள் அனைவரும் நல்ல உடல் நலமுடையவராக இருத்தல் வேண்டும். தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிப் பயிற்சியில் சேர்க்கை பெற விரும்புபவர்கள் நல்ல உடல்நலத்துடன் வலிமையுடையவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். பொதுவாகப் பயிற்சியாளர்கள் இப்பயிற்சி நிறுவனத்தின் உடற்தகுதியை நிறைவு செய்பவராக இருத்தல் வேண்டும்.

அட்டவணை: இந்நிறுவனம் அளிக்கும் பயிற்சிகள் மற்றும் பயிற்சிக்கான நாட்கள் குறித்த விவரங்களையும், அதற்கான கட்டணம் போன்றவை முன்பே தயாரித்து வெளியிடப்பட்டுவிடுகின்றன. இந்நிறுவனம் அளிக்கும் பயிற்சிகளுக்குப் பயிற்சிக் கட்டணத்தில் சலுகை அளிக்கப்படுகிறது.
இந்நிறுவனப் பயிற்சிகளான அடிப்படை மலையேற்றப் பயிற்சி, மேம்பட்ட மலையேற்றப் பயிற்சி, தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பயிற்சி, அறிவுறுத்தல் முறைப் பயிற்சி மற்றும் பனிச்சறுக்குப் பயிற்சி போன்ற பயிற்சிகளுக்குச் சலுகைக் கட்டணமாக ரூ.7500 எனவும், துணிவுப் பயிற்சிகளுக்கு ரூ.4000
எனவும் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

உணவு, தங்குமிட வசதி, போக்குவரத்து, கருவிகள், மருந்துகள் மற்றும் பிற பயிற்சிச் செலவினங்கள் போன்றவை பயிற்சிக் கட்டணத்துடன் இணைந்திருக்கிறது. பிற சிறப்புப் பயிற்சிகளுக்கு முழுக்கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அதாவது, ஒரு நாள் பயிற்சிக்கு ரூ.1500 எனப் பயிற்சி நாட்களுக்கேற்பக் கணக்கிட்டு பயிற்சிக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: இந்நிறுவனத்தின் மலையேற்றப் பயிற்சிக்கான விண்ணப்பம் மற்றும் விளக்கக் குறிப்பேட்டினைப் பெற விரும்புபவர்கள் ‘Nehru Institute of Mountaineering’ எனும் பெயரில் ‘Uttarkashi’ எனுமிடத்தில் மாற்றத்தக்க வகையில், விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100க்கான வங்கி வரைவோலையினைப் பெற்று வேண்டுதல் கடிதத்துடன் ‘Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, Uttarkhant -249193’ எனும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

இந்நிறுவனத்தின் http://www.nimindia.net என்ற இணையதளத்திலிருந்தும் விண்ணப்பப் படிவத்தைத் தரவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். தரவிறக்கம் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தினை நிறைவு செய்து அனுப்பும்போது, விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100க்கான வங்கி வரைவோலையினையும் இணைத்து அனுப்பிவைக்க வேண்டும். 

மேலும் விவரங்களை அறிய, மேற்காணும் பயிற்சி நிறுவன இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம் அல்லது இப்பயிற்சி நிறுவன அலுவலகத்தின் 01374 - 222123, 224663, 223580 எனும் தொலைபேசி எண்களில் தொடர்புகொண்டு தகவல்களைப் பெறலாம்.

- தேனி மு.சுப்பிரமணி