ஏரியா லிட்ரேச்சர்இடி அமீனுக்கு சொந்தக்காரி!

ஸ்கூலு பிகருடா
இன்னா
பிகிலு பாருடா
தள்ளி நின்னு
பாருடா
தடிமாஸ்டர்
வாராண்டா

இவளை பெத்ததாலே
இவ ஆத்தாக்காரி
எனக்கு அத்தை
இவளை எனக்கு
கட்டி வெக்கலேன்னா
பிரிச்சிடுவேன்
எங்கப்பன் சொத்தை..!

இடையா
அது இடையா
இடிஅமீனுக்கு
சொந்தக்காரியா
பின்னழகு ஊர்கோலம்
கேயார் விஜயா
தோத்துபோவும்

நடக்கும்போது
அவ நயனு
மனசுக்குள்ளே
ஒழுவுது பிசினு
என்னை திரும்பித்
திரும்பி பார்க்குறாடா
மாமு
தலைமேலே
விழுகுது சிங்களவன்
பாமு

அவ கண்ணப்
பாத்தா
எழந்தைப் பழம்
கழுத்தை பாத்தா
கலரு கோவைப் பழம்
நெஞ்சை பாத்தா
எலுமிச்சை
எடுக்காதேடா
அவகிட்டே
காதல்பிச்சை

-சீத்தலைப் பாட்டனார்